Juht vastutab

Minu arusaamine juhtimisest on olnud ja on ka täna selline, et asutuse juhtimise eest vastutab selle juht. Järelikult Jelena Glebova. Aga siiani ei ole see küll kaugeltki nii välja paistnud. Samas olen korduvalt meediast kuulnud, kuidas Glebova on ise tunnistanud, et asutuse juhtimine käib talle üle jõu.

Abilinnapea vastusest nähtus ka, et spordikeskuses loodi assistendi ametikoht, vahetati tehniline juht, turvajuhist tehti projektijuht. No mina küll ei usu, et need kindlasti vajalikud ametikohad võiksid juhatajat kuidagi asendada. Juriidiliselt ei saa nemad mingil juhul kanda juhataja vastutust. Selline vastutus ja pädevus jääb ikka ainult juhatajale.

7. detsembrist vabastati ametist valdkonna eest vastutanud, seni Jelena Glebovat kaitsnud Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilves. Ilma konkreetset põhjust täpsustamata, päevapealt. Ametkondlik juht on vastutuse võtnud, kas keegi võtab nüüd ka poliitilise vastutuse?

Ajastus valimistega

Täiesti mõistetamatuks jääb asjaolu, miks avalikkus kuuleb sellest auditist alles nüüd, poolteist aastat pärast auditi läbiviimise lõpetamist. Siin ei ole küll tegemist mitte mingisuguse mõistliku aja põhimõttega, vaid vägisi tekib kahtlus, et auditi avalikustamise viibimine on seotud kohalike valimistega.

Revisjonikomisjon on Tondiraba spordikeskuses toimunu võtnud enda teravdatud tähelepanu alla, kuna komisjoni peamine ülesanne ongi Tallinna maksumaksjate raha sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise järelvalve. Kui tegemist on taoliste rikkumistega, siis kas ikka tõesti Tondiraba Spordikeskuses toimus maksumaksja raha õiguspärane kasutamine? Minu vastus sellele on kindel ei.

Revisjonikomisjon plaanis oma järgmisele koosolekule kutsuda selgitusi andma nüüd juba endise Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhi Rein Ilvese. Samuti tegin kirjaliku järelpärimise politsei korruptsioonibüroole, et saada neilt vastus 6. juunil 2016 ja 10. jaanuaril 2017 Tallinna sisekontrolliosakonna poolt saadetud pöördumistele. Kindlasti eelnevaga veel revisjonikomisjon ei ammendu, vaid plaanib ise läbi viia detailse kontrolli, mis puudutab spordikeskuse tegevust ajavahemikul 1. juuni 2016 - 31. detsember 2017.

Meie anname küll koheselt avalikkusele teada ega hoia mingit teavet ainsatki päeva oma hõlma all.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid