Sarnaselt Salto varasematele installatsioonidele - Saksamaa ja Venemaa näitusepaviljonide vahele gaasitoru paigutamine Veneetsia biennaalil ja batuudist metsatee Fast Track Venemaal - on ka Pariisis tegemist kohaspetsiifilise teosega, mis lähtub ruumilisest, poliitilisest ja sotsiaalsest keskkonnast.

„Teos hõlmab laia teemade spektrit nagu kliimasoojenemine, turvalisus, võrdsed võimalused - teemad, mille kohalolu Pariisis on eriti tuntav, aga samas on tegemist lihtsalt emotsionaalse ja meelelahutusliku objektiga,“ rääkis Lõoke. „Installatsiooni asukoht on kultuurikeskus Cité de la Mode et du Design alumisel tasandil otse Seine`i jõe kaldapromenaadil. Installatsioon asub avatud õueruumis ja on avatud talveperioodil. Inimesed liiguvad piki jõge, maja alt läbi. See keskkond assotsieerub visuaalselt paljuski külma ja rõske sillaalusega, mis tekitab soovi sealt võimalikult kiiresti läbi kõndida.“

Kunstnike eesmärk oli luua installatsioon, mis liigub inimesega kaasa, teda soojendades ja valgustades. „Töö, mille kogemiseks ei pea peatuma, vaid see võib olla osa inimese liikumistrajektoorist. Tegemist on sooja ja valgust kiirgava liikuva tasapinnaga, mis on programmeeritud liikuma piki jõekallast ja muutma oma suunda vastavalt inimeste liikumisele,“ ütles Lõoke.

Arhitektidele on installatiivse kunsti loomine huvitavaks väljakutseks, sest erinevalt oma põhitööst on saab siin probleemi uurimisel keskenduda küsimustele, mitte lahendustele.

„Meile tundub tihti, et arhitektuur on liiga vastustele orienteeritud distsipliin. Jah, ühest küljest meie installatsioonid lahendavad kohaspetsiifiliselt ruumilisi olukordi, kuid sealjuures on oluline, et see haaraks laiemaid teemasid ja lisaks tekiksid juurde uued küsimused ja võimalused, mis ei oleks ette antud, vaid saaks sõltuda igast konkreetsest näitusekülastajast,“ nendib Lõoke.

"Size Doesn't Matter" jääb Pariisis avatuks 21. jaanuarini 2018.