Eesti Päevaleht kirjutas eelmisel nädalal, et enne 2015. aasta töövõimereformi maksti töövõimetuse hindamiste eest ekspertarstidele 268 511 eurot, ent tänavu on uue süsteemi järgi selleks kulunud juba 4,5 miljonit eurot. Eesti Päevalehele on teada, et mõned arstid töötavad mitme ettevõtte juures ja praktiliselt ainult hindamisega tegelevadki. Seetõttu võivad nad hindamiste eest teenida üle 10 000 euro kuus.

Töötukassa korraldatud maakondlike hangete tulemusel määrati eri firmadele eri hinnad, ehkki kõik teevad sama tööd. Töövõime hindamise hind varieerub 134 eurost, mida makstakse seksuaaltervise kliinikule, 52 euroni, mida makstakse Ortopeedilised Abivahendid OÜ-le. Keskmine hind jääb saja euro kanti.

Osa arstide jaoks olid need arvud üllatavad. Üks anonüümsust palunud arst, kes tegeleb hindamisega väikses mahus põhitöö kõrvalt, kinnitas, et temale makstakse ainult 29 eurot. Sama vähe maksab sama teenuseosutaja ehk Põhja-Eesti taastusravikeskus teiste maakondade arstidele, kinnitas ta.