Viimaseks tilgaks said eelmisel reedel vastu võetud reeglid, mis tugevdavad valitsuse mõju kohtunikke määrava riikliku kohtute nõukogu üle. Aga mis veel olulisem: uus seadus lubab vallandada kõik üle 65-aastased ülemkohtu kohtunikud, jättes ametisse üksnes need, kelle püsimise president heaks kiidab. Kuna kohtunikud otsustavad muu hulgas valimiste seaduslikkuse üle, on see samm äärmiselt jultunud.

Ent paljud varasemadki sammud oleksid Poola veel kandidaatriigina Euroopa Liidu ukse taha jätnud. Ühe markantsema võttena on võimud rakendanud enda teenistusse Poola avalik-õigusliku ringhäälingu. Poola olukorda on võib-olla kergem mõista, kui kujutleda meie rahvusringhäälingut edastamas riigi tasandil sündmusi sama erapoolikult kui Tallinna TV ja Stolitsa.

Poola kriis näitab, kui habras on demokraatia ja kui vähe on kõrvalseisjatel võimalusi seda kaitsta. Võimalikult ühtne hukkamõist demonstreeriks poolakatele, et Euroopa Liit seisab nende kõrval Poola autokraatliku valitsuse vastu. See võib kunagi aidata meidki demokraatia kaaperdajate eest hoida.

Otsus Poola karistamiseks protsessi alustada ei tulnud Euroopa Komisjonile kergelt. Nagu paljud oma suveräänsusele rõhuvad autokraadid, oskavad ka Varssavi praegused valitsejad välissurvest kasu lõigata. Pole ju midagi lihtsamat kui nimetada Brüsseli manitsusi oma siseasjadesse sekkumiseks.

Eks seda mõistetakse ka Brüsselis. Ometi on Poola läinud nüüdseks nii kaugele, et "tuumanupu" vajutamisele polnud enam alternatiivi. Kui seda poleks tehtud, oleks antud märku, et demokraatia pole edaspidi Euroopa Liitu kuulumise eeltingimus.

Kahjuks reaalse karistamiseni veel ei jõuta. Rikkumismenetluse algatamiseks läheb vaja 22 liikmesmaa toetust ja need hääled on koos. Ent sanktsioonide rakendamise poolt peavad hääletama kõik ja sarnaselt Poolaga illiberaalse suuna võtnud Ungari lubab need blokeerida. Ometi võimaldaks võimalikult ühtne blokk poolakatele demonstreerida, et nende pärast pole mures üksnes abstraktne Brüssel, vaid peaaegu kõik Poola partnerid.

Poola vajab demokraatia kaaperdamisele vastu seismiseks selget tuge. Tugev ja kiire hukkamõist Varssavi aadressil lubaks kutsuda teisi appi siis, kui üks poliitiline jõud peaks kunagi meil midagi sarnast üritama.