India kastiühiskond pole kuhugi kadunud, ehkki ametlikult sätestas iseseisvunud India juba aastakümneid tagasi seadused, mis peaksid ühiskonnas võrdsust looma. Elu jõuab sellele aeglaselt järele.

Ikka veel on alles kastidevahelised erinevused ja kehtib reegel, et mida kõrgemal, seda suuremad võimalused ja mida madalamal, seda ohtram diskrimineerimine. Karme ja räpaseid töid teevad endiselt need, keda varem nimetati kastivälisteks puutumatuteks. Nüüd nimetavad nad end dalit’ideks, mis tähendab tõlkes mahasurutuid.

Puutumatud ei tohi käia hindu templites ega võtta ülemiste kastide kasutatavatest kaevudest vett ja koolis peavad nende lapsed eraldi sööma. Neid, kes tahavad võrdsemaid õigusi, kiusatakse taga.