Nädala alguses kohtusid Tartu ülikoolis kaheksa riigi teadlased, et üheskoos teha vahekokkuvõtteid CATCH EyoU uuringust, mis hõlmab pilguheitu noorte inimeste ühiskondlikule aktiivsusele ja passiivsusele üle Euroopa. Kuigi Eesti noored on aktiivsed näiteks veebikeskkondades arutledes või vabatahtlikus töös osaledes, siis vajaka jääb huvist traditsioonilisemate osalusvormide vastu, tõdes uuringu Eesti-poolne koordinaator, Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor Veronika Kalmus.