Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) apteegipinna üürivaidlus on kestnud nüüd juba ligi viis kuud. Haigla ja apteegi kohtuvaidluses pole siiani määratud isegi istungiaega, ent selle aja jooksul on PERH esitanud kohtule mitmeid esialgse õiguskaitse taotlusi.