„Eks sellele on varemgi tähelepanu juhitud, et üks teatriaastat 2017 iseloomustanud joon oli klassikalavastuste rohkus: kolm Tšehhovit, kolm Bergmani, kolm Shakespeare’i, ühekaupa olid esindatud mitu teistki suurkuju. Tahes-tahtmata kajastus see ka draamažürii seekordsetes otsustes,” nentis sõnalavastuste žüriis osalenud Sirbi teatritoimetaja Tambet Kaugema. „Teatritest leidis kõige enam, tosin korda äramärkimist Eesti Draamateater, mis oli esindatud kolme lavastusega: klassik Tšehhovi „Ivanov”, samuti juba klassiku mõõtu Bergmani „Saraband” ja Horvaatia nüüdisnäitekirjaniku Tena Štivičići „Kolm talve”. Draamateatrile tõi teistest suurema tähelepanu asjaolu, et tema lavastuste puhul teenisid lavastaja- ja kunstnikutöö kõrval kiitust just rohked viimistletud ja värvikad osatäitmised nii pea- kui ka kõrvalosade seas,” lisas Kaugema.