Kirjutises lahkas nüüdne tervise- ja tööminister nii malet kui semiootilist süsteemi kui ka malendite semiootikat. Eeskujulik töö. Õige pisut jäi puudu, millest lubatagu jätkata.

Nimelt väitis ta: „Kahjuks ei ole Tartu Ülikooli raamatukogus sanskritikeelseid sõnaraamatuid, mistõttu jääb üks väga tähtis osa sellest tööst välja.” Aga härra Ossinovski paraku eksis...