Inimesed vajavad aina rohkem riigi tuge ning rahvastiku vananemine nõuab aina rohkem mõistlikke poliitilisi otsuseid. Heaoluühiskonna poole jõudmiseks ning jätkusuutliku arengu tagamiseks on meil tarvis tõhusat ja läbimõeldud majandussüsteemi. Selle arendamiseks peame suurendama eksporti, tihendama rahvusvahelistumist ning eelkõige olema innovaatilisemad ja julgema tegutseda suurelt ning sihikindlalt.

Möödunud aastal oli Eesti majanduskasv viie aasta kiireim ning statistikaameti andmetel suurenes meie sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2017. aastal võrreldes ülemöödunud aastaga 4,9%, kuid rahvusvaheliste organisatsioonide prognooside järgi ei jõua meie riigi elatustase Skandinaavia riikidele järele veel nii pea (kui üldse). Seega peaksime kindlasti põhjalikult kaaluma erinevaid võimalusi, kuidas meie elatustase saaks järgi jõuda Euroopa Liidu keskmisele ning vajadusel ka oma mõttelaadi mõningates aspektides muutma.