Järelikult mida rohkem agiteerivad New Yorgi, San Francisco või isegi Houstoni liberaalid tsiviilisikutele relvade müüki kontrolli alla võtma, seda tugevamini võitlevad relvakandmise õiguse pooldajad selle vastu. Tihti teevad nad seda sama ägedalt kui usklikud, kellele tundub, et nende jumalat teotatakse.

Sellise identiteedi juured on muidugi ajaloos. USA põhiseaduse teine parandus, mis annab isikule õiguse omada ja kanda relvi, võeti vastu juba 1791. aastal. Briti krooni vastu võidelnud kodanikud arvasid, et neil peab vajaduse korral olema võimalik riigi rõhumisele vastu astuda. Teise paranduse tõlgenduse üle vaieldakse, aga selle algne mõte oli, et kodanike sõjalised ühendused peaksid olema relvastatud.