Eks sellele on varemgi tähelepanu juhitud, et üks teatriaastat 2017 iseloomustanud joon oli klassikalavastuste rohkus: kolm Tšehhovit, kolm Bergmani, kolm Shakespeare’i, ühekaupa olid esindatud mitu teistki suurkuju. Tahes-tahtmata kajastus see ka draamažürii seekordsetes otsustes,” nentis sõnalavastuste žüriis osalenud Sirbi teatritoimetaja Tambet Kaugema.