Tänu 19. sajandil sotsioloogidest alguse saanud ilmalikustumisteooriale on levinud arusaam, et religioon on teaduse ja üldise progressi tõttu peatselt kadumisele määratud. Siiski on religiooni kadumine ennast siiamaani oodata lasknud - täpselt sama moodi nagu kristluse kuulutatud Jeesuse taastuleminegi. Alternatiivina on pakutud, et religioon mitte ei kao, vaid muutub, ja senised religioonivormid ei pruugi muutuse käigus püsima jääda. Niisiis tekib küsimus, et kui Jeesus viimaks tulema peaks, kas siis teda veel ka mõni kristlane ootamas on?