Arenenud riikides on tootlikkuse kasv viimastel aastatel stagneerunud. Mis toimub? Tehnoloogiline progress peaks ju tootlikkust ja potentsiaalset majanduskasvu suurendama?

Esiteks on selge, et tehnoloogiline murrang on… murdev. See nõuab inimestelt uute oskuste õppimist, uute süsteemidega kohanemist, käitumise muutumist. Tarkvara uus versioon võib küll olla võimekam või efektiivsem, aga vähemalt osalt pisendab plusse nende õppimiseks kuluv aeg ja uuendustega kaasnevad tehnilised tõrked.