Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras andis möödunud nädalal Washingtonis teenetemärgi Marylandi osariigi rahvuskaardi ülemale kindralmajor Linda L. Singhile. Sellega ei tunnustatud ainult Singhi pühendunud koostööd Eesti kaitseväe ja Kaitseliiduga, vaid osalt ka Eesti ja Marylandi sõprussuhteid tervikuna.