Puidu põletamine taastuvenergia nime all on seadnud metsad Euroopas suure surve alla ning see ei aita kuidagi kaasa kliimamuutustega võitlemisele, selgitas EL-i juures säästva metsanduse eest seisva organisatsiooni Fern nõunik Linde Zuidema. Selleks, et taastuvenergia numbrilise eesmärgi kõrval ka kliimale kasulik oleks, tuleb tema hinnangul seada selged piirid, kui palju biomassi EL-i ja liikmesriikide energiatootmises kasutada tohib.