Legend või mitte, kuid tänaseks on metsatööstus Eesti kõige tugevam ja konkurentsivõimelisem tööstusharu, meie riigi üks olulisemaid tugisambaid. Üks vähestest, kus suudame rahvusvaheliselt konkureerida kui võrdne võrdsete seas Saksamaa, Austria, Soome, Rootsi ja Kanadaga. Kui vana metsamehe visioon saigi teoks, siis meie seisame täna endiselt selle sama valiku ees - millise riigi ja metsa jätame oma lastele? Kas iseseisva ja isemajandava riigi koos hooldatud ja tervete metsadega või võlgu elava riigi ja hooldamata ning uuendamata jäetud metsad?

Ühiskonnana oleme juba aastaid maadelnud madala loodud lisandväärtusega ja üritanud purustada klaaslage. Oleme seda küll kriimustanud ja ehk ka mõned mõrad sellesse löönud, aga seni ei ole meil õnnestunud klaaslaest läbi tungida. Tähendab see ju, et muutume oma tänaste klientide konkurentideks.