"Paratamatult on nii, et kui sul on mingi sõnum, mida sa püüad edastada, siis alati on umbes kümme protsenti inimesi, kes mõistab seda valesti," sõnas Raag vestluses.

Ilmar Raagi eeloleva õppeaasta kursuse pealkiri on „Mis meid ühendab killustunud maailmas? Fiktiivse maailma loomise võtted ja eetika“ („What Can Unite Us in a Fragmented World? Techniques and Ethics of Fiction“). 2018/2019. õppeaasta jooksul toimub kümme loengut.
Raag ütles, et tema kursus käsitleb eelkõige empaatiat ja lugude jutustamist sotsiaalselt. „Selles on oma osa sotsioloogilisel analüüsil, et leida inimestest arusaamise piire. Seejärel tahaksin aasta teisel poolel õpitoa vormis arendada lugusid, millega püüame mõista teistsuguseid maailmu,“ rääkis ta. Tänavu sügisel algaval kursusel tuleb üliõpilastel korjata teiste kultuuride pärimust ja soovi korral kirjutada sellest novell, mõni lihtne pärimuslugu või miks mitte ka filmistsenaarium.

„Kirjutasin kord ühte filmistsenaariumit, kus oli hea ja halb tegelane. Seejärel sain aga kokku targa inimesega, kes arvas, et nii ei ole põnev. Lev Tolstoi olevat öelnud, et kõige pingelisemad on need lood, kus sul on kaks head kangelast, kuid nad võitlevad omavahel,“ arutles Raag. „Sel juhul peab lugeja hakkama tõepoolest kaasa mõtlema, et leida üles isiklikud eetilised tõekspidamised. Muidugi on eesti kultuurile omane mõista eelkõige eestlasi. Meie lugudes muutub mitte-eestlane üheplaaniliselt sõbraks või vaenlaseks, aga see on pikapeale igav ja ebausutav. Prooviks astuda siit sammu edasi.“
Vabade kunstide professori ametikoht on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas loodud selleks, et arendada mitmekülgselt Tartu Ülikooli liikmeskonna vaimsust ja loovust. Selleks kutsutakse professuuri igal aastal üks silmapaistev Eesti loomeinimene, kelle tegevus on seotud ülikooli traditsiooniliste tegevusvaldkondadega. Vabade kunstide professori loengud on avalikud kõigile huvilistele. Kogu õppeaasta jooksul neil osaleja kogub 6 ainepunkti. Ülikoolivälised osalejad, kes soovivad ainepunkte ja tunnistust, saavad kursusel osaleda täiendusõppijana.
Vabade kunstide professor peab ülikoolis avalikke loenguid ning teda võib kaasata õppe- ja teadustöösse. Vastastikusel kokkuleppel võib ta osaleda ka teiste valdkondade ja ülikooli asutuste töös ning nõuandva häälega eksperdi või külalisena komisjonide ja nõukogude töös.