Sikkut möönab, et siiani ei ole keegi reageerinud juhtumitele, kus Eesti arstid on saanud välismaal töötamise keelu. „Kõigi jaoks on see praegu uus olukord,” tunnistab Sikkut Eesti Päevalehes välja toodud info valguses. Nagu esmaspäeval kirjutasime, on 13 Eesti arsti saanud Soomes arstina töötamise keelu. Kuus neist töötavad aga Eestis edasi ja ükski amet pole sellele reageerinud ega uusi tööandjaid teavitanud.

Ministri sõnul on praegune süsteem terviseameti jaoks ebamugav. „Neil tuleb teha käsitööd. Eesti pääseb küll ligi Euroopa Liidu ühtsesse registrisse, kus on andmed kõikide arstide kohta, kes on kusagil liikmesriigis saanud arstina praktiseerimise keelu. Kuid see register on väga mahukas, sinna lisatakse umbes 60 uut nime päevas. Eestlased tuleks sealt üles otsida,” selgitas Sikkut. Siiski on selge, et ka siis kui terviseametile olid Soomes keelu saanud arstide nimed teada, ei võtnud nad midagi ette.