Esmaspäevast rakendub maakondlik tasuta ühistransport, aga seda siiski mitte üle riigi, nagu algul plaaniti. Neli maakonda kauplesid endale välja erandid, mis laseb tasuta sõita ainult noortel ja pensioniealistel. Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul pole neid segadust tekitavaid erandeid põhjustanud mitte reform ise, vaid omavalitsusjuhid.

Lõpuks jäi siis neli maakonda, kus pole üleüldist tasuta ühistransporti. Kuidas seda tulemust hinnata? Eesmärk oli ikkagi üle-eestiline tasuta transport.

See valik, et omavalitsused võivad ise otsustada, kas kasutavad vahendeid, mis on tasuta maakonnaliinide tekitamiseks, või ei kasuta, on kaasa toonud teatava segaduse. Aga oluline on see, et 1. juuli seis pole kuhugi kivisse raiutud. Ühistranspordikeskused võivad oma otsust muuta, kui näevad, et lihtsam ja mõistlikum on minna ikkagi üle tasuta sõidule.