Eesti 200 teatas mõnda aega tagasi, et tegutsetakse selle nimel, et sügisel formeerida erakond. Kui kaugel sellega olete?

Eesti 200 tegeleb praegu siiski ideede läbivaidlemisega. Loodame, et augusti lõpuks oleme oma asjad läbi vaielnud ja jõudnud formuleeringuga nii kaugele, et asjad, mida teha tahame, on ka juriidiliselt, teaduslikult ja rakenduslikult eri gruppidega läbi arutatud. Loodame, et sügisel võtab mõni olemasolev erakond need asjad ise ära teha. Kui ei võta, siis paralleelselt kogu selle tegevusega loome praegu valmidust, et peame ise minema ja asjad ära tegema.