Kontekst ja eellugu on aga mõlema kohtumise osas mitte just liigset ettearvatavust tekitavad.