Tänavu esimeses kvartalis andis sotsiaalkindlustusamet (SKA) äraütleva vastuse 58% inimestele, kes taotlesid rehabilitatsiooni, sest neil ei olevat seda vaja. Ära öeldi 327 täiskasvanule ja eakale, jaatavalt vastati 235 inimesele. Mullu terve aasta peale öeldi samuti ära 59% taotlejatele ehk 1227 inimesele. Õigus teenust saada anti 858-le.