Eelistada tuleb perekeskset, lapse ja vanemate lähedust toetavat hoolduspõhimõtet, kus perepalatites saab olla koos ema-isaga terve pere. Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla sünnitusmajades on juba olemas intensiivravi perepalatid, samuti tavasünnituse perepalatid. Nendes uutes palatites on olemas kõik mugavused, mis on emale-isale ja beebile vajalikud.

Ka lastehaigla selle aasta olulisemate remonditööde hulka kuulub vastsündinute osakonna intensiivravipalatite perepalatiteks kujundamine. See kindlustab vanematele, et kui nende laps satub pärast sündi intensiivravisse, saavad nad vähemalt ööpäev läbi oma lapse juures olla.

Rõhutan, et tegemist ei ole luksushotelliga, vaid personaalse lähemise tähtsustamisega.
Kui pere saab olla igal hetkel oma lapse juures, siis on kontakt lapse ja vanemate vahel hea ja vanematel hingekoorem kergem. Mõistagi pooldavad perepalateid ämmaemandad, kelle sõnul aitab see lapse paranemisele kaasa, kui vanemad viibivad temaga samas toas.

Eelistada tuleb lapse ja vanemate lähedust toetavat hoolduspõhimõtet, kus perepalatites saab olla koos ema-isaga terve pere.

Samuti kinnitab Eesti üks kuulsamaid arste Adik Levin, et emotsionaalne nabaväät areneb teisiti, kui ema ja laps sünni järel teineteisest eraldatakse ja nad alles hiljem kokku saavad. Kontakt ema ja lapse vahel on väga oluline ning suurema perekesksuse poole peaks liikuma kogu meditsiinisüsteem.

Eesti on tegelikult oma näitajatega suurepärasel kohal – võib öelda, et meil on maailmatasemel sünnitus- ja lastearstiabi ning mõistagi peame seda taset hoidma. Sealhulgas parandama arstiabi kättesaadavust ja tagama ühtlase kvaliteedi. Kuid ei tohi unustada, et kõige tähtsam on inimene.

Bürokraatiat ja ebainimlikku suhtumist on paraku niigi igal pool, seadkem siis inimene ikka esikohale. Perepalatid ei ole luksusteenus, need on täiesti elementaarsed, et tagada inimeste turvatunne.