Eesti õhuväe endine ülem, erukindralmajor Vello Loemaa on ka endine lendur, kes on reaktiivlennukitega lennanud üle 2000 lennutunni. Venemaa sõjakooli hävituslendurina lõpetanud Loemaa teenis Nõukogude ajal Ukrainas hävitus-pommituslennukite polgus. 2007. aastal kuulus Loemaa ka ekspertide rühma, mis uuris intsidenti, kus Vene lennuk tulistas Gruusia õhuruumi raketi.