Esiteks on juba töö iseloom väga erinev. Kui õhuvägi ja kaitsevägi üldiselt on operatiivstruktuurid, siis see keskus siin on teadustööga tegelev mõttekoda. Siin ei avalda jooksvad sündmused kohe mõju. Meil ei ole siin n-ö punaseid telefone, mis helisevad, et maailmas juhtus midagi ja me peame tegutsema. Samas on ka siin päris intensiivne, sest kübermaailmas on strateegiline pilt viimase paari aastaga kõvasti muutunud. On tulnud väga suured muutused selles, kuidas riigid mõtestavad ja räägivad kübervaldkonnast. Kui veel viis–kuus aastat tagasi enamikes demokraatlikes riikides ei võetud terminit „küberrünnak” suu sissegi, sest sellega need riigid ju ei tegelenud, siis nüüd on kõik aru saanud, et see on lahingutandri tavapärane osa ja sellest ei kardeta enam rääkida.