Uus plaanitav tööõnnetuskindlustuse süsteem annaks tööd tehes tervise kaotanud inimestele võimaluse saada rahalist hüvitist. Sotsiaalministeeriumis küpseva plaani järgi oleks maksimaalne kindlustussumma 800 000 eurot. Selle ulatuses makstakse nii need kulud, mis praegu on riigi kanda – näiteks töövõimetushüvitis ja ravikulud –, aga ka rahalised hüvitised otse inimesele. Esiteks hakataks inimesele maksma mittevaralist kahju kuni 3200 eurot, hüvitise piirmäärad sõltuksid kannatanu tervise kahjustamise või kehavigastuste raskusastmest, nii nagu ka liikluskindlustuse puhul. Tööõnnetuskindlustuse eest hakkaksid maksma tööandjad.