Filmi tegemine on meeskonnatöö. Seda rõhutatakse tihti, kuid tegelikult teab laiem avalikkus sellest meeskonnast sageli vaid režissööre ja näitlejaid. Kui räägime filmist, küsime, kes seal mängivad või kes selle tegi, pidades tegija all silmas režissööri ja mõistes seda kui autorit. Autoreid on filmiteose puhul siiski rohkem kui üks.