Selle aasta tulemusstipendiumid peavad olema määratud hiljemalt 30. septembriks. Seega valmistub ülikool praegu stipendiume välja maksma.

2. septembri seisuga kehtinud õppekava täitmise andmete järgi võiksid tulemusstipendiumi saada umbes 470 doktoranti. „Selle arvu puhul ei ole arvestatud, et doktoritöö tegemist toetava töölepingu puhul ei pea tulemusstipendiumi maksma,” sõnas Kurm.

Koostöö jätkub

Tulemusstipendiumi loomise ajendas Kurmi sõnutsi asjaolu, et riik ei ole täitnud lubadust tagada 2018. aasta riigieelarvest doktorantidele poole suurem sissetulek. „Kindlasti jätkame koostööd ka vabariigi valitsusega, et leida lahendus doktorantide sissetuleku suurendamiseks riigieelarvest,” ütles Kurm.

Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler Indrek Reimand ütles, et avalikkusel on meeles hea kavatsus doktoranditoetust kahekordistada, millest poliitikud enne koalitsioonilepingu sõlmimist rääkisid, kuid mida riik pole kindlalt lubanud.
Indrek Reimand

„Koalitsioonilepingu sõlmimise käigus selgus, et valitsusliidu kõigi partnerite kõikidele soovidele ei jätku piisavalt raha ja koalitsioonilepingusse kirjutati lubadus „tõsta doktoranditoetust”, jättes täpsustamata, kui palju,” sõnas Reimand. See lubadus on asekantsleri sõnutsi täidetud, sest riik tõstis doktoranditoetust 56% võrra 660 euroni.

Avalikkusel on meeles hea kavatsus doktoranditoetust kahekordistada.

„Doktoranditoetuse tõstmine on endiselt haridus- ja teadusministeeriumi prioriteet,” kinnitas Reimand. Ühtlasi lisas ta, et raha eraldamine ei sõltu ainult ministeeriumist, vaid riigieelarve võimalustest, mille puhul tuleb kaaluda kõiki Eesti vajadusi.

Doktorandi tulemusstipendiumi määramine ja maksmine jõustus 3. septembril.

Stipendiumi saamise tingimused

Tulemusstipendiumi maksmist toetab Tartu ülikool kuni 2020. aastani oma kesksest eelarvest. Meetme tõhusust ja vajalikkust kaalutakse kord aastas.

Tulemusstipendiumi on kuni 48 kuu jooksul õigus saada doktorandil, kes vastab järgmistele tingimustele:
- õpib täiskoormusega õppes,
- ei viibi akadeemilisel puhkusel,
- tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, st ta ei õpi pikendusaastal,
- ta on esimese aasta doktorant, keda ei ole veel atesteeritud, või doktorant, kes on atesteerimistulemuste järgi täitnud õppekava 100%,
- ta ei täida ülikooli töölepingu alusel tööülesandeid, mis toetavad tema õpinguid. See tingimus ei laiene esimese aasta doktorantidele, keda ei ole atesteeritud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid