Viimased kolm aastat on riik ja loomeliidud astunud samme, mis aitavad vabakutselistel kirjanikel ja kunstnikel end pisut kindlamalt tunda. Nimelt on alates 2015. aastast järjest suurenenud järjekindlalt riigilt palka saavate loojate hulk, kokku on 24 kunstnikule ja kirjanikule palka välja makstud 840 000 eurot. Peale selle maksab ühele kunstnikule ja ühele kirjanikule palka nende oma loomeliit. (Tartu annab välja ka linnakirjaniku palka.) Kirjaniku- ja kunstnikupalga suurus on küll Eesti keskmine palk, ainult et kahe aasta tagune. Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompuse sõnul on tulemused olnud head ja palga maksmine end õigustanud. „Palga maksmine ja sotsiaalsed garantiid on ühiskonnas aidanud kinnistada arusaama, et looming on töö,” sõnab Kompus.