Enamuse riigijuhtide eemalejäämine emotsionaalsetest mälestusüritustest on lihtsalt selgitav – neil polnud mingit pistmist kahe võistleva valitsejate ja rikkurite grupi ihaga jagada maailm ümber enda kasuks. Naljakas mõelda, et solidaarsuse jutlustamise käigus on jõutud niikaugele, et isegi antud sõja põhjuseks üritatakse kuulutada natsionalismi ehk iga rahvuse ja riigi loomupärast tunnet enda eristamiseks teistest. Selmet rõhutades tänagi šovinismi, mis on alati tähendanud suurte rahvaste keskel aastasadu kultiveeritud üleolekutunnet väiksemate rahvaste ja riikide suhtes.

Teine vähese osaluse põhjus on mõistagi asjaolus, et isegi täna käib sõdimine edasi ja ikka samade riikide juhtimisel. Pealegi sõditakse kauemgi kui 100 aastat tagasi