KONTROLL

Helme kordab sisuliselt väidet, mille tema erakonnakaaslane Jaak Madison esitas 11. novembril Postimehe arvamusloos: "Me võtame endale kohustuseks elimineerida igasugune diskrimineerimine, mõista hukka rassistlikud, rassiliselt diskrimineerivad, vägivaldsed, ksenofoobsed ning eelnevaga seotud sallimatud väljendusviisid, teod ja ilmingud kõikide immigrantide vastu ning võidelda selliste väljendusviiside, tegude ja ilmingute vastu kooskõlas inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õigusega. Tõsiselt? Võtame kohustuse tsenseerida meediat ja sõnavabadust juhul, kui see tundub ÜRO globalistlikule agendale "sallimatu"?"

Juba Madisoni väidet kontrollides tuvastasime, et leppe tekstis soovitakse, et riik ei rahastaks meediat, mis propageerib ksenofoobiat, rassismi ja sallimatust. Me ei tuvastanud kusagil leppe tekstis midagi tsensuuri ega meelsuskontrolliga seonduvat. Põhjalikumat arutluskäiku saate lugeda Sergei Štšetina 12. novembri Faktikontrollist.

OTSUS

Vale.

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.