Pean midagi üles tunnistama: mul on kohutavalt raske võtta tõsiselt inimesi, kes räägivad eesti-inglise segakeelt. Ma ei pea silmas üksikuid omapäraks lisatud võõrkeelseid sõnu või selgeid kultuurilisi seoseid loovaid väljendeid, vaid seda, kui muidu täiesti arukas eestikeelne jutt on segatud ohtra inglise keelega, tihti tervete lausetega.

„Eesti keeles ei saagi kõike väljendada.”

„Mul tuleb sõnastamine inglise keeles paremini välja.”

So what?