Eesti seisukohad ÜRO globaalse pagulasraamistiku kohta kiitis valitsus heaks juba 22. märtsil 2018. Need on avalikud ja kõigile kättesaadavad.

Globaalne pagulasraamistik on deklaratsioon, hea tahte avaldus, millega riigid väljendavad oma soovi ja vaba tahet otsida koos lahendusi põgenikekriisidele maailmas. Raamistiku laiem eesmärk on toetada ÜRO ametite ja riikide ning vabaühenduste koostööd. Raamistik ei riiva kuidagi Eesti suveräänsust ega seda, kuidas oma piire kaitseme. Nagu ka ÜRO globaalne ränderaamistik, ei ole see õiguslikult siduv dokument ega too kaasa uusi kohustusi, ka mitte pagulaste ümberasustamise mõttes. 

Miks Eesti peaks raamistikku toetama?