Suhkrutrahv oli 45,7 miljonit eurot, sellest 34,3 miljonit tuli maksta Euroopa Liidu eelarvesse, veerandi ehk 11,4 miljonit tohtis Eesti kulude katteks endale jätta. Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Kalle Palling ütles, et jäätmekäitluse sihtarvu täitmata jätmise korral ähvardab Eestit Euroopa Liidu trahv, mis tõotab tulla suhkrutrahvist poole suurem, kuni sada miljonit eurot.