Valimiskompassi autor Martin Mölder nendib, et paarkümmend valimiskompassis sisalduvat küsimust võimaldavad viia „kokku valijad ja kandidaadid nende väärtushinnangute alusel"Julgen kahelda, sest mitmetest küsimustest võimaldab ainult väga meelevaldselt järeldada, millistest väärtusotsustustest lähtuvalt ühe- või teistsugune vastus anti.

Mõne küsimuse puhul tekib aga lausa küsimus, kas küsitakse ikka väärtushinnangu või hoopis inimese isikliku kogemuse kohta. Näiteks küsimus „Kas sooline diskrimineerimine on Eestis probleem?" ei mõõda mitte niivõrd inimese hoiakut, vaid tema kogemust selles osas, kas ta on täheldanud, et teda ennast või kedagi teist Eestis sooliselt diskrimineeritakse.

Valimiskompassis on rakenduse autori väitel „suures osas kopeerinud teistest rahvusvahelistest uuringutest võetud väärtushinnangute küsimusi" Ühtlasi väidab Mölder, et „küsija maailmavaade ei määra vastaja vastuseid". Paistab, et päris lõpuni kummagi tema väitega nõustuda ei saa.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid