Mõne küsimuse puhul tekib aga lausa küsimus, kas küsitakse ikka väärtushinnangu või hoopis inimese isikliku kogemuse kohta. Näiteks küsimus „Kas sooline diskrimineerimine on Eestis probleem?" ei mõõda mitte niivõrd inimese hoiakut, vaid tema kogemust selles osas, kas ta on täheldanud, et teda ennast või kedagi teist Eestis sooliselt diskrimineeritakse.

Valimiskompassis on rakenduse autori väitel „suures osas kopeerinud teistest rahvusvahelistest uuringutest võetud väärtushinnangute küsimusi" Ühtlasi väidab Mölder, et „küsija maailmavaade ei määra vastaja vastuseid". Paistab, et päris lõpuni kummagi tema väitega nõustuda ei saa.