Eesti Energia plaanid sulgeda kaks Narva elektrijaamade plokki on tekitanud laialdast ühiskondlikku vastukaja, mis kohati tekitab hämmeldust. Toon esile mõned populaarsed müüdid.

1. müüt: Eestis tuleb välja töötada plaanid põlevkivitööstuse ja Ida-Virumaa arendamiseks.

Sellised energeetika, põlevkivitööstuse ja Ida-Virumaa arendamise plaanid on juba olemas. Energiamajanduse arengukava seab 2030. aastani eesmärgiks toota pool energiast taastuvatest allikatest. Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016–2030 määrab meie „pruuni kulla” kui Eesti loodusrikkuse säästliku kasutamise ning põlevkivisektori järjepideva arendamise põhimõtted.

Nende uinutavate fraaside taga peitub lihtne asi: põlevkivist ei kavatse keegi loobuda, selle majandusharu arendamisplaanid on olemas. Nii et kui on soov vaidlust jätkata, on mõtet minna mainitud dokumentide olemuse juurde, mitte arutada nende hüpoteetilise puudumise küsimust.

2. müüt: Narva elektrijaamade kahe ploki sulgemine ennustab tööstusharu hääbumist.