Sama kinnitas ka Tartu linnaraamatukogu teenindusjuht Merike Karolin, et lugejate huvi tärkas juba suvel, mil filmiti "Tõe ja õiguse" viimaseid stseene. Huvitaval kombel on hakatud huvi üles näitama ka inglisekeelse raamatu vastu, mida raamatukogul kahjuks pakkuda ei ole (inglisekeelse I osa kaas on valmis ja sisu küljenduses, II osa ka tõlgitud - EPL).

Sieberk lisas, et kui varem laenati raamatut rohkem õpilaste poolt kooli soovituslikuks kirjanduseks, siis nüüd tunnevad huvi ka teised. "Raamatukoguhoidjatele meenus, et hiljuti soovis raamatut laenata üks vanem vene keelt kõnelev proua, kes tahtis esimest osa ja seda just eesti keeles," ütles Sieberk. Eestikeelne oli paraku sellel hetkel välja laenatud ning siis otsustas naine laenata oma emakeelse tõlke. "Kuna huvi venekeelse tõlke vastu on tõusnud, siis plaanime seda juurde tellida," lisas Sieberk.

Raamatukogust on Sieberki sõnul reeglina "Tõe ja õiguse" esimene osa väljas ja seda on võimalik laenata haruraamatukogudest.

Sieberk lisasm et ootejärjekorda Tammsaare "Tõe ja õiguse" köidetele praegu ei ole, kuid laenutuste arv on suurenenud.