Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudil ilmus aasta alguses noortekeskuste logiraamatu „Noorte Tugila” analüüs „Programmis osalemine ja noortele suunatud tegevuste dünaamika aastatel 2016–2018”. Uuring tõestas, et oleme kolme aastaga jõudnud üha tõsisemas riskirühmas noorteni. Noortel, keda varitseb suurem risk, on ilma noorsootööta suur oht jääda märkamatuks, ning enne haridustee jätkamist või tööle minemist vajavad nad esmalt tuge, et oma elu korda saada. Kellegi kohene tööle suunamine ei pruugi tuua soovitud tulemust. Praeguseks paljud neist täiendavad ennast või siis töötavad ning neil on ühiskonnas taas hääl.

Muret tegevad peamised riskid, miks noored ei õpi ega tööta, on aastate möödudes samad – pooleli jäänud haridustee ja maapiirkondades elamine. Esimene risk ehk pooleli olev haridustee on programmiga liitunud noorte puhul aastate lõikes osatähtsusega 34–36%. Riskidest teisel kohal on päritolu maapiirkonnast (ebavõrdsed arenguvõimalused), millele järgnevad ebasoodsad olukorrad (kriminaalkorras karistatud, on toimetulekutoetuse saaja) ja perekondlikud põhjused, millest peamine on lapsega kodus olemine.