22. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis peetud Vabariigi aastapäeva kõnes rõhutasin, et "Igaühe õiguse kõrval või vastas seisab teise inimese õigus, nii nagu iga inimese vabadust piirab teise samasugune õigus vabadusele. Õiglane on selline ühiskond, kus igaüks võib tunda, et ta on hoitud ja väärtuslik, sõltumata east, emakeelest, rahvuslikust kuuluvusest."

See põhimõte kehtib ka riigijuhtimises - me ei tohi kunagi lähtuda vaid kindla grupi heaolust ja huvidest, vaid oleme kohustatud kõnetama ning esindama kogu ühiskonda, kedagi kõrvale jätmata. Samast printsiibist peab lähtuma iga parlamendi koosseis ja iga valitsus.

Punaste joontega ei lähe

Keskerakonna juhatus otsustas eelmisel nädalal põhjalike arutelude tulemusel, et me ei lähe ühegi erakonnaga läbirääkimistele, kui enne kõneluste algust on maha pandud ületamatud punased jooned. Niimoodi ei ole võimalik moodustada neljaks aastaks toimivat valitsust, mis tugineks vastastikusel usaldusel ning suudaks langetada vajalikke otsuseid.

Loomulikult ei kao üheski valitsuses erakondade maailmavaatelised erimeelsused, nende antud lubadused ja iga poliitiku tahe seista ennekõike oma valijate eest. Küll aga näitab minu senine kogemus, et hea tööõhkkonna tagamiseks on kõige olulisem pidev konsensuse otsimine ning kompromisside leidmine küsimustes, kus erakondadel on möödapääsmatult lahknevad seisukohad.

Olen veendunud, et Eesti ei vaja erakorralisi riigikogu valimisi. Töötan ka ise selle nimel, et neid ei toimuks. Kõik viis parlamenti valitud erakonda on avaldanud soovi riigijuhtimises kaasa rääkida. See annab kindlust, et Eesti saab lähikuudel uue tegusa valitsuskoalitsiooni.

Ettepanek EKRE-le ja Isamaale

Täna arutas Eesti Keskerakonna juhatus taas üle kahe tunni poliitilist olukorda ning meie valikuvõimalusi 3. märtsil valitud parlamendis. Tulenevalt möödunud nädala arengutest ja sündmustest, otsustas Keskerakonna juhatus teha Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale ning Isamaale ettepaneku alustada konsultatsioone võimaliku koalitsiooni moodustamiseks.

Need konsultatsioonid ei saa kindlasti olema ühegi osapoole jaoks kerged. Samuti pole mingit kindlust, kas need lõppevad koalitsiooni moodustamisega. Küll aga luban, et Keskerakond läheb laua taha ilma eeltingimuste ja eelarvamusteta, lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduses määratletud alusväärtustest ning meie rahva ja tulevaste põlvede heaolust. Iga valitsus peab väärtustama meie inimeste vabadusi ja põhiõigusi. Samuti pakkuma kõigile Eestimaa elanikele turvatunnet ning tugevdama Eesti alustalaks olevat õigusriiklust ja demokraatiat.

Meie soov on kaardistada kolme erakonna ühisosa, leida kompromisse küsimustes, kus meil on maailmavaatelisi erimeelsusi ning ühiselt arutada, kuidas terve Eestimaa elu edasi viia. Kui see koalitsioon peaks sündima, siis sellel on valimistulemuste mõttes ühiskonna enamuse toetus.

Seisame ka Reformierakonna valijate ootuste eest

Tunnustan siinkohal Riigikogu valimised võitnud Reformierakonda ning austan kõiki nende poolt hääletanud inimesi ja nende ootusi. Pean kahtlemata oluliseks, et loodav koalitsioon, sõltumata sellest, kes on selle eestvedajaks ja osapoolteks, seisab iga inimese eest. Nii Reformierakonna, Keskerakonna, Konservatiivse Rahvaerakonna, Isamaa kui Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valijate eest. Aga ka nende erakondade poolehoidjate eest, kes Riigikokku ei pääsenud. Ja kõigi inimeste eest, kes valimistel ei osalenud.

Järgmistel nädalatel ja võib-olla ka kuudel peetavatel kõnelustel on kõige olulisemaks vastastikune lugupidamine, soov leida lahendusi ning eeskätt Eesti riigi ja rahva huvidest juhindumine. Keskerakonnal ei ole illusioone, nagu meie ees seisaks kerged arutelud või lihtsad valikud. Küll aga luban, et seisame kõigi kõneluste käigus iga Eestimaa inimese eest, sõltumata sellest, kas Keskerakond läheb opositsiooni või jätkame valitsuses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid