„Siiani on Eestis tervishoiupoliitilised otsused olnud kooskõlas tõenduspõhise meditsiiniga ja arvestanud inimõigustega. Näeme selget ohtu Eesti inimeste reproduktiivtervisele poliitiliste vaadete kaasamisel tervishoidu ja haridust puudutavatesse otsustesse, nt abordi kättesaadavuse piiramisse, seksuaalhariduse kärpimisse, noortele sobivate seksuaaltervise teenuste piiramisse – laiemalt kõigi Eesti inimeste, kuid eriti naiste õiguste piiramisse,” kirjutas naistearstide selts pöördumises.

Naistearstide seltsi president Made Laanpere, üle pika aja on hakatud käsitlema abordiküsimust. Kui suur on see probleem Eestis?


Abordi kättesaadavuses ja lubatuses pole midagi muutunud. Selle kättesaadavus oli sama ka siis, kui kordaja oli kohutavalt kõrge – nõukogude ajal. Hästi, nõukogude ajal maksti abort kinni täielikult, kuid haigekassa ajastust on inimestel omaosalus. Aga alates iseseisvuse taastamisest on meil kohustuslik seksuaalharidus, moodsad rasestumisvastased vahendid ja seksuaaltervise teenused.