Sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmena riigikokku kandideerinud võidusõitja Anastassia Kovalenkol on kaks magistrikraadi. Üks saadud 2015. aastal Tartu ülikooli (TÜ) õigusteaduskonnast ja teine TÜ majandusteaduskonnast 2017. aastal. Veidi üle kuu aja tagasi avaldas Eesti Päevaleht artikli, mille kohaselt sisaldavad mõlemad magistritööd hulgaliselt korrektselt viitamata teksti. Mõlema teaduskonna esindajatest moodustatud komisjon avalikustas eile oma hinnangu. TÜ kommunikatsioonijuht Kristina Kurm sõnas, et Kovalenko tööde puhul oli tegemist oli akadeemilise petturlusega. „Mõlemas magistritöös esineb tekstiosi, mis on võetud teiste autorite töödest või kohtulahenditest, ning nendele on jäetud nõuetekohaselt viitamata,” tsiteeris Kurm komisjoni otsust.