Olen käinud vähestes lasteaedades, kus oleks rohkem sinimustvalget kui Kohtla-Järve lasteaias Punamütsike. See on lasteaed vene keelt emakeelena rääkivatele lastele.

Eesti lipuvärvid on siin kõikjal: lapsevanemate ühistööna valminud suurel plakatil, direktor Veera Kevlitši kabinetis. Ühel seinal on plakat just lõppenud emakeelepäeva kohta. Lasteaeda iseloomustab ka tugev programm, mille järgi eesti keelt õpetatakse.

Lasteaed on suur – 11 rühmas on 190 last – ja seal pannakse rõhku eesti keelele: korraldatakse eakohaseid meetodeid kasutades eestikeelset õpet, tegevustes on kasutusel eesti keel. Sel aastal ühines lasteaed katseprojektiga „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”, projektis osaleb kolm rühma 61 lapsega.

20 aastat tagasi oli Kohtla-Järve Punamütsike esimene lasteaed, mis ühines keelekümbluse programmiga. Ilmselt on selline innovatiivsus direktor Veera Kevlitšile omane: ka ta ise on eesti keele selgeks saanud väikse tüdrukuna, kui sõpradeks olid eesti lapsed, ja kooli minnes oli tal eesti keel selge. „Ma pole eesti keelt kunagi spetsiaalselt kursustel õppinud,” selgitab ta. Ehk just seetõttu ta usubki: mida varem keeleõppega alustada, seda parem.