Pöördumisele "Lugupeetud x!" järgnes kiri:

Ma olen väga tänulik Teie kirja eest, milles avaldasite oma mõtteid Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa konsultatsioonide üle. Olen viimasel paaril nädalal saanud samal teemal tõeliselt palju e-kirju, sõnumeid ja telefonikõnesid – osa pöördujatest eelistaksid mõnda muud koalitsioonivarianti ning teised ei taha jällegi teistsugustest lahendustest kuuldagi. Selgitan veidi oma seisukohti antud küsimuses.

22. veebruaril pidasin ma Tartus Eesti Rahva Muuseumis meie vaba riigi 101. aastapäeva puhul kõne, milles kirjeldasin Eestit, kus mina tahan elada. Rõhutasin oma sõnavõtus ka õiguse ja õigluse printsiipi: „Igaühe õiguse kõrval või vastas seisab teise inimese õigus, nii nagu iga inimese vabadust piirab teise samasugune õigus vabadusele. Õiglane on selline ühiskond, kus igaüks võib tunda, et ta on hoitud ja väärtuslik, sõltumata east, emakeelest, rahvuslikust kuuluvusest.“

Need on põhimõtted, millest olen oma senises poliitilises töös ja elus lähtunud. Samadest väärtustest juhindun kindlasti ka tulevikus. Ma pean väga oluliseks meie ühiskonna sidusust, meie inimesi lahutavate lõhede tasandamist ning seni ükskõik millisel põhjusel kõrvale jäetud inimeste kaasamist. Selleks peame me mõistma, et suurtele muredele ei ole lihtsaid lahendusi. Eristavate joonte asemel peame keskenduma rohkem sellele, mis meid kõiki ühendab.

Me saame poliitikas ja oma suhtumises välistada ideid või käitumisviise, mis neid mainitud lõhesid meie ühiskonnas süvendavad. Selle juures ei saa me aga välistada inimesi, kes ka nendest, meile isiklikult vastumeelsetest ideedest lahendusi otsivad. Vastupidi. Me peame näitama, et ühiskond muutub meile kõigile paremaks kahekõnes, üksteist kuulates ja austades ning keskendudes meie riigi parimale tulevikule.

Seepärast sõnastasime juba 12. märtsil kolme erakonnaga konsultatsioone alustades, et soovime edendada sidusat, hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ning ühiskonna ellu kaasatuna. Samuti ütlesime selgelt, et ei soovi näha erinevate inimgruppide vastandamist ega lõhestavat retoorikat. Teistsugustest põhimõtetest lähtuvat valitsust mina Eestile ei soovikski.

Ma annan siiski endale aru, et ühiskondlikud muutused ei juhtu kiiresti ning poliitikutel ei ole olukorra muutudes alati lihtne loobuda senistest käitumismallidest. Samas on selge, et Eesti elu edasi viimiseks peame me leidma enam häid lauseid ja seisukohti kui teravaid hüüdsõnu ja märkuseid. Ma loodan siiralt, et meil see ka õnnestub.

Tänan veelkord pöördumise eest ning olen Teile kaasamõtlemise eest väga tänulik!

Kogu austusega

Jüri Ratas