Jüri Ratas on korduvalt märkinud, et Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostööleppel ei ole praktilist tähendust. Juba Keskerakonna juhi selline väide äratab sügavat kahtlust. Aga Ratase ütlus, nagu kõnealune leping enam ei kehtiks, kuna seda justkui niikuinii ei täideta, kujutab endast teadlikku katset Eesti avalikkust eksitada.