24. juulil kirjutas Martin Helme Facebookis: “Pole mitte midagi skandaalset selles, kui võrreldakse Nõukogude Liitu ja Euroopa Liitu - mõlemas kehtib ainult üks "õige" (selgelt vasakapoolne) ideoloogia ja selle ideoloogia vastaseid peetakse vaenlasteks, keda tuleb represseerida; mõlemast liidust lahkumine on kuulutatud mõeldamatuks”

KONTROLL

Lissaboni lepingu artikkel 50 sätestab liidust välja astumise korra ning on tõsi, et kuni paar aastat tagasi käivitatud Brexiti protsessile ei olnud artiklit rakendatud - seda aga põhjusel, et ükski liikmesriik ei olnud varem soovinud liidust lahkuda. Brexiti protsessi on kahtlemata mõjutanud erinevad poliitilised jõud, kuid õiguslikult sellele barjääre ette pole seatud. Ühendkuningriigid säilitavad oma EL-i liikmestaatuse kuniks läbirääkimised kahepoolselt lõpetatakse. Läbirääkimiste kulgu ja väljaastumise täpsemat korda saab jälgida siit

Ka NSVL põhiseaduse artikkel 72 sõnastas võimaluse liidust välja astuda. Siiski, arvestades tõsiasja, et näiteks Balti riigid olid inkorporeeritud vägivaldselt ning Nõukogude Liitu ei saa pidada õigusriigiks, polnud väljaastumisõigus reaalselt teotatav. Euroopa Komisjon tunnustas Briti referendumi tulemusi aga kohe peale nende selgumist.

OTSUS

Vale


PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.** Faktikontrolli on muudetud. Algselt sisaldas see argumente Euroopa Liidu õiguse ning siseriikliku õiguse vahekorra üle, mis on pigem juristide arutlusobjekt, mitte aga faktiline materjal. Faktikontrolli järeldus aga ei muutu, sest Euroopa Liit on justnimelt tõestanud, et väljaastumine on mõeldav.