Olgu Orbáni fenomeni juurtega, kuidas on, kuid praegu kisub Ungarit juba üheksandat aastat järjest valitseva peaministri kurss selgelt kraavi. Isegi meie kõige staažikam peaminister Andrus Ansip taipas üheksandal ametiaastal, et on ennast selles ametis ammendanud, ja otsustas sisepoliitikast vabatahtlikult kõrvale astuda. Orbán seevastu on hakanud kopeerima hoopis isevalitseja Vladimir Putinit.

Orbáni äsja algatatud Soome-vastane rünnak on järjekordne märk Putini stiili ülevõtmisest. Juudid ja soroslased punuvad juba ammu vaese Viktatori vastu vandenõusid, nüüd on soomlasedki nendega kampa löönud... Ungari valitsusjuht heidab Soomele ette, et see rakendavat kaksikmoraali: Ungarilt nõuab Soome EL-i eesistujamaana õigusriigi põhimõtete järgimist, aga endal pole põhiseaduskohutki ja kohtunikke määrab ametisse president. Olevat naeruväärne, et selline riik tuleb Ungarit õpetama.

Soomet Kremli stiilis propagandaga rünnates astus Orbán astme võrra madalamale. Helme ja Seeder on valinud endale halva sõbra.

Kes vähegi teemasse süveneb, saab aru, et naeruväärne on hoopis Orbáni ja ta PR-nõustajate Soome-vastane kampaania. Riikidel on kohtukorralduses aja jooksul välja kujunenud omad nüansid ja peamine on see, et konkreetne lahendus konkreetses ühiskonnas toimiks. Seda, et Soomes toimib, võivad kinnitada tuhanded Soomes elavad eestlased ja kinnitab ka õigusriikide edetabel (WJP Rule of Law Index), kus Soome on kolmandal ja Ungari 57. kohal.

Eestist vaadates teeb Orbáni laimukampaania reageerimisväärseks seegi, et meil pole samuti põhiseaduskohut ning esimese ja teise astme kohtunikud nimetab ametisse president riigikohtu üldkogu ettepanekul. Halvustades Soomet halvustab Helme uus sõber ka Eestit. Tasub märkida, et 2016. aastal ajas Eestile põhiseaduskohtu rajamise asja reformierakondlane Rait Maruste, kuid toonase justiitsministri Urmas Reinsalu jättis idee jahedaks.

Soomet Kremli stiilis propagandaga rünnates astus Orbán astme võrra madalamale. Sellisele tegelasele takka kiites ei esinda Helme, Reinsalu ega Seeder Eesti huve.