Põhjuseks on segadus, mis on juba nädalaid käärinud Simsoni puhkusereiside ümber. Mäletatavasti võttis Simsoni elukaaslane Teet Soorm omaks, et võltsis aastail 2014–2016 lihatööstuskontserni HKScan Baltimaade juhtkonda kuuludes töölähetuste kuluarveid, et juhid ja nende pereliikmed saaksid ettevõtte kulul puhkusereisidel käia.

Tõsiasi, et Kadri Simson ei soovi reisikulude lugu selgitada, annab ebasiira varjundi kõigile tema etteastetele.

Simson on põgusalt kinnitanud, et tema sellistel reisidel ei käinud, kuid Eesti Päevalehe ja Õhtulehe ajakirjanikud on leidnud, et tegelikult käis ta mitmel uurimistoimikus käsitletud reisil. Selle peale on Simson väitnud, et tema reiside eest olevat tasutud ausalt, kuid pole esitanud tõendeid, mis küsimuse päevakorrast maha võtaksid. Vastupidi, Simson jäi vahele hoopis uue valega: ajal, kui ta puhkas Kariibi mere saartel, põhjandas ta riigikogust puudumist hoopis haigestumisega.

Vähe sellest, et sõnade järgi ausa maksumaksmise eest võitlev poliitik on nüüd ise kaudselt seotud ühe maksudest kõrvale hiilimise juhtumiga, kuulus ta ka töörühma, kes pani 2014. aastal kirja „Riigikogu liikme hea tava”, aga nagu nüüd näha, ei ole ta pidanud seda enda kohta käivaks. „Heas tavas” on muu hulgas kirjas, et riigikogu liige (kes Simson nende puhkusereiside ajal oli) ei langeta otsuseid, mis seavad kahtluse alla tema aususe, väldib olukordi, kus võib kahtluse alla sattuda tema otsuste erapooletus jms.

Euroopa Komisjoni liikmete käitumisjuhendis on kirjas, et komisjoni liikmed „järgivad eetilise käitumise kõrgeimaid norme”. Simson ei tee seda, kui ei suuda või ei taha kahtlasi reise puudutavatele küsimustele vastata. Skandaali alguses saanuks heatahtlikult öelda, et Soormi sissetuleku suurust arvestades ei pidanudki Simson kahtlustama, et tema puhkusereiside eest makstes on seadust rikutud. Seda teed Simson ei läinud, vaid üritas endast täiesti puhast muljet jääta. Sellega on ta end hoopis rohkem sisse keerutanud.

Tõsiasi, et Simson reisikulude lugu ei selgita, annab ebasiira varjundi kõigile tema etteastetele. Eesti volinikukandidaat peaks selle vea kiiresti parandama.