1963. aastal maalis hiljem peamiselt vitraažikunstnikuna nime teinud Dolores Hoffmann vastavatud „Rahu“ kinno hiigelmõõtmetes seinapannoo „Hommik”. Teadaolevalt Eesti varaseim nõukogude perioodist pärinev freskotehnikas monumentaalmaal valmis Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi diplomitöö kavandi põhjal.

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professori Hilkka Hiiopi sõnul on tore, et fresko on jõudnud ringiga tagasi EKA-sse: “Dolores Hoffmanni freskopannoo “Hommik” oli tema lõputöö. Ta oli EKA tudeng ja hiljem ka õppejõud ning nüüd on EKA tudengid need, kes seda freskot Rahu kinos lahti võtsid ja päästsid.” Kui 2019. aastal amortiseerunud kinohoonet lammutama hakati, võttis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond missiooniks pannoo vähemalt osaliselt päästa – ligikaudu pool maalingust demonteeriti ja säilitati ning osa sellest on tänaseks jõudnud EKA muuseumisse.

Näitusel eksponeeritakse hävinud pannood projektsioonina, mille sisse on “istutatud” päästetud fragmendid. Väljapanek annab veelkord võimaluse vaadelda tingliku tervikuna teost, mida täna enam ei eksisteeri ning mõtiskleda kultuuripärandi säilitamise üle.

Näituse tiimi kuuluvad Hilkka Hiiop, Reeli Kõiv, Frank Lukk, Taavi Tiidor, Maris Veeremäe ja Andres Uueni.

Näitust saadab EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna ning EKA muuseumi koostöös sündinud samanimeline raamat, mis annab ülevaate pannoo loomis- ja demonteerimisprotsessist kogu selle keerukuses. Raamatu tekstide autorid on Hilkka Hiiop, Reeli Kõiv, Andrus Laansalu ja Frank Lukk.