Kui üks osapool ei täida enda kohustusi või on tähelepanematu, ei ole tagatud ka ohutus raudteel. Täna oleme olukorras, kus igal nädalal tekitavad inimesed raudteel eluohtlikke olukordi ja surmast pääsemine on olnud sekundite küsimus. Kuidas seda muuta?

 2018 ja 2019 esimese poolaasta raudteestatistikat võrreldes näeme, et surmaga lõppenud õnnetuste arv on vähenenud. Ometigi ei saa me rõõmustada, sest samal ajal on hüppeliselt kasvanud napilt rongi eest pääsemiste arv. Murettekitav on see, et eluohtlike olukordade põhjustajateks on üha sagedamini lapsed.